Čistiaci prostriedok SAVO WC, 750 ml

Kód: 0000-08143
Neohodnotené
€1,98 €1,65 bez DPH
U Vás do 5-7 prac. dní
Môžeme doručiť do:
20.12.2022

Čistiaci prostriedok

Detailné informácie

Podrobný popis

Dezinfekčný gélový čistič na WC, likviduje baktérie a vírusy, rôzne druhy.

Signálne slovo:Nebezpečenstvo

Štandardné vety o nebezpečnosti:

Môže byť korozívna pre kovy.

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

 

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

Všeobecne:P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Prevencia:

P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Reakcia:

P303 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi):

P361 Akékoľvek kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

P353 Opláchnite kožu vodou/osprchujte.P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:

P351 Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou.

P338 Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P391 Uniknutý produkt zoberte.

 

Zloženie :

Názov výrobku/prípravkuIdentifikátory%KlasifikáciaTypNariadenie (ES) č. 1272/2008 [CLP]kyselina amidosírováRRN: 01-2119846728-23ES:226-218-8CAS: 5329-14-6Index:016-026-00-0>=3-<5Skin Corr./Irrit.2, H315Eye Dam./Irrit.2, H319Aquatic Chronic3, H412

Špecifikácia produktu (1) TU

Špecifikácia produktu (2) TU

Špecifikácia produktu (3) TU

Špecifikácia produktu (4) TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: