Milí zákazníci, vitajte v našom vynovenom e-shope. Pri nákupe nad 50,- € máte dopravu zdarma. Množstevné zľavy - pri nákupe nad 100 € - 3 %, 200 € - 5%, 400 € - 7%, 800€ - 9%. .... Chránená dielňa - možnosť náhradného plnenia.

Dezinfekčný prostriedok SAVO, 500 ml

Kód: 0000-07855
Neohodnotené
€3,64 €3,03 bez DPH
U Vás do 3-5 prac. dní

Dezinfekčný prípravok v spreji.

Detailné informácie

Podrobný popis

Dezinfekčný prípravok v spreji, odstraňuje všetky druhy plesní a húb.

Klasifikácia v súlade s Nariadením (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

Met. Corr. 1 H290

 Skin Corr./Irrit. 1 H314

 Aquatic Acute 1 H400

Táto zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v súlade s Nariadením ES č. 1272/2008 v aktuálnom znení.

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Štandardné vety o nebezpečnosti: Môže byť korozívne pre kovy. Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

Všeobecne: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Prevencia: P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/ pár/aerosólov

Reakcia:P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/... P391 Uniknutý produkt zoberte.

Zloženie :

Látka/Prípravok: Zmes 

Názov látky Identifikátory % Klasifikácia TypNariadenie (ES) č. 1272/2008 [CLP] chlórnan sodný  RRN: 01-2119488154-34  EC: 231-668-3  CAS: 7681-52-9  Index: 017-011-00-11-5 Aquatic Acute 1, H400 M: 10  Skin Corr./Irrit. 1B, H314  EUH031 -, 5-100 % [1] [2] hydroxid sodný  RRN: 01-2119457892-27  EC: 215-185-5  CAS: 310-73-2  Index: 011-002-00-6 0,5-2      Skin Corr./Irrit. 2, H315  0,5 - 2 %  Skin Corr./Irrit. 1B, H314  2 - 5 %  Skin Corr./Irrit. 1A, H314  5 - 100 %  Eye Dam./Irrit. 2, H319  0,5 - 2 %1] [2]

 

 

 

 

Špecifikácia produktu (1) TU

Špecifikácia produktu (2) TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo registrujte.

Nevypĺňajte toto pole:

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie