Chránená dielňa


Náhradné plnenie za rok 2023


Ušetrite svoje financie za kúpu šitých odevov alebo tovaru z našej chránenej dielne.

 

Zamestnávate viac ako 20 zamestnancov? Ak áno, máte povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok).

V prípade, ak zamestnancov ZŤP nezamestnávate, máte dve možnosti.
Buď zaplatíte odvod za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca, alebo  pre Vás výhodnejšou možnosťou je zakúpiť si šité odevy, alebo tovar z našej chránenej dielne.

Ak si objednáte odevy alebo tovar* z našej chránenej dielne v hodnote 1 369,- €, nemusíte platiť odvod 1 540,- € (za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu) a navyše ušetríte 171€.Výhody náhradného plnenia:

- získate tovar a služby ktoré potrebujete
- znižujete si svoje náklady
- podporujete sociálne zamestnávanie


Ako postupovať pre uplatnenie náhradného plnenia?

Kontaktujte nás a my Vám poradíme s výberom tovaru, ktorý potrebujete. Po zrealizovaní zákazky a úhrade faktúry Vám pošleme vyplnené tlačivá a prílohy, ktoré predkladáte ÚPSVaR do 31. marca nasledujúceho roka.

Na aký tovar a služby môžete použiť náhradné plnenie?

Na akýkoľvek tovar (šité odevy – 100%, obuv, rukavice, prilby, okuliare, drogéria, logovanie a iné...) z našej ponuky www.habala.sk, alebo nás neváhajte kontaktovať a radi Vám pomôžeme s výberom.

*Kedy je možné uplatniť si 100% a kedy len 10% náhradného plnenia?

Ak sa jedná o tovar, ktorý bol pre Vás vyrobený alebo upravený, výška náhradného plnenia je 100% - napríklad šité alebo upravované odevy, montérky, rukavice, bundy, čiapky, vesty a iné.
V prípade neupraveného (originálneho) tovaru je výška náhradného plnenia 10% - obuv, respirátor, okuliare, drogéria, atď. 

Ako je to s DPH?

Ak ste platiteľom dane z pridanej hodnoty, DPH sa do sumy zákazky nezapočítava.
Ak nie ste platcom dane z pridanej hodnoty, započítava sa do náhradného plnenia aj DPH tzn. celá suma zákazky.

Ako dokladovať náhradné plnenie?

Od nás ako chránenej dielne dostanete potvrdenie o realizovanej zákazke, ktoré Vám zašleme.
Toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladom o úhrade priložíte k ročnému výkazu a tým máte nárok odpočítať si sumu realizovanej objednávky od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Informácie(prílohy, tlačivá) z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete na ich stránke

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/povinnosti-zamestnavatelov-a-moznosti-pri-zamestnavani-obcanov-so-zp.html?page_id=13012

  

Náhradné plnenie od nás je pre Vás výhodné, pretože za svoje peniaze, ktoré by ste inak museli odviesť, získate tovar a služby, ktoré skutočne potrebujete.