OSTATNÉ POŽIARNE ZNAČENIE

Najpredávanejšie

21 položiek celkom
517 Kľúč od únikového východu 65x130 mm
discount-0
€0,19

517 Kľúč od únikového východu samolepka 65x130 mm

3045-13
F dvere Požiarne dvere 150x50 mm
discount-0
€0,22

F-dvere Požiarne dvere samolepka 150x50 mm

3045-15
F klapka Požiarna klapka 150x50 mm
discount-0
€0,22

F-klapka Požiarna klapka samolepka 150x50 mm

3045-17
F okno Požiarne okno 150x50 mm
discount-0
€0,22

F-okno Požiarne okno samolepka 150x50 mm

3045-18
F prestup 150x50 mm
discount-0
€0,22

F-prestup 150x50 mm samolepka 150x50 mm

3045-19
F suchovod 150x50 mm
discount-0
€0,22

F - suchovod samolepka 150x50 mm

3045-20
F uzáver Požiarny uzáver 150x50 mm
discount-0
€0,22

F-uzáver Požiarny uzáver samolepka 150x50 mm

3045-22
E východ Únikový východ 210x70 mm
discount-0
€0,28

E-východ Únikový východ samolepka 210x70 mm

3045-14
F dymotes Dymotesné dvere 120x70 mm
discount-0
€0,28

F-dymotes Dymotesné dvere samolepka 120x70 mm

3045-16
F klapka Požiarna klapka symbol 120x70 mm
discount-0
€0,28

F-klapka Požiarna klapka symbol samolepka...

3045-23
F PH Označenie podzemného hydrantu 140x200 mm
discount-0
€0,33

F-PH Označenie podzemného hydrantu samolepka...

3045-26
F návod C52 Návod na použitie hadicového zariadenia C52 100x140 mm
discount-0
€0,34

F-návod C52 Návod na použitie hadicového...

3045-24
F návod D25 Návod na použitie hadicového zariadenia D25 100x140 mm
discount-0
€0,34

F-návod D25 Návod na použitie hadicového...

3045-25
512 Prístup k hydrantom musí byť voľný! samolepka 100x200 mm
discount-0
€0,37

512 Prístup k hydrantom musí byť voľný!...

169915
513 Prístup k hasiacim prístrojom musí byť voľný! samolepka 100x200 mm
discount-0
€0,37

513 Prístup k hasiacim prístrojom musí byť...

169918
Hore
Ďalšie produkty

Všetky vyrábané značky zodpovedajú grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou Nariadeniu Vlády SR č. 387/2006, normám STN EN 61310, EN ISO 7010:2012 a taktiež značky podľa noriem STN 130072, vyhl. 719/2002 Z. z., vyhl. 699/2006 Z. z., vyhl. 258/2007 Z. z. a značky podľa dohody ADR a normám používaných v štátoch Európskej únie.