KOMBINOVANÉ ZNAČKY

Kombinované značky sú zložené z viacerých druhov vodorovných a ostatných značiek. Vyrábajú sa ako samolepky alebo plastové tabuľky o hrúbke 0,5 mm. Vyrábajú sa dvojité značky, trojité značky alebo štvorité značky.

Najpredávanejšie

25 položiek celkom
D300 Pozor skratované!/Nezapínaj!
discount-0
od €0,27

Pozor skratované!/Nezapínaj!

129042/SAM
D301 Pozor uzemnené!/Nezapínaj!
discount-0
od €0,27

Pozor uzemnené!/Nezapínaj!

129054/SAM/64X
D302 Vysoké napätie....!/Nehas vodou ani penovými prístrojmi!
discount-0
od €0,27

D302 Vysoké napätie....!/Nehas vodou ani...

129063/SAM/64X
D303 Pozor zvyškový náboj!/Nedotýkaj sa!
discount-0
od €0,27

Pozor zvyškový náboj!/Nedotýkaj sa!

129045/SAM/64X
D304 Hlavný uzáver plynu/Zákaz fajčiť.......!
discount-0
od €0,27

Hlavný uzáver plynu/Zákaz fajčiť.......!

129048/SAM/64X
D323 Pozor spätný prúd!/Vypni obe strany!
discount-0
od €0,27

Pozor spätný prúd!/Vypni obe strany!

129051/SAM/64X
image
discount-0
od €0,27

Výstraha! Životu nebezpečné..../Nehas vodou ani...

129066/SAM/64X
image
discount-0
od €0,27

Hlavný vypínač/Vypni v nebezpečenstve!

129060/SAM/64X
image
discount-0
od €0,27

Pozor! El. zariadenie/Nehas vodou ani penovými...

129057/SAM/64X
S400 Rozvádzač/Vys. napätie/Nehas vodou/Vstup zakázaný!
discount-0
od €0,30

Rozvádzač/Vys. napätie/Nehas vodou/Vstup zakázaný!

129099/SAM
S401 Rozvádzač/Vys. napätie/Nehas vodou/Vstup zakázaný!
discount-0
od €0,30

Rozvádzač/Vys. napätie/Nehas vodou/Vstup zakázaný!

129102/SAM/150
S402 Rozvádzač/Vys. napätie/Nehas vodou/Vstup zakázaný!
discount-0
od €0,30

Rozvádzač/Vys. napätie/Nehas vodou/Vstup zakázaný!

129105/SAM/150
S403 Plyn. kotolňa/Nepov. vstup zakáz./Zákaz fajčiť/Nebezp. výbuchu!
discount-0
od €0,30

Plyn. kotolňa/Nepov. vstup zakáz./Zákaz...

129108/SAM/150
S404 Reg. st. plynu/Nepov. vstup zakáz./Zákaz fajčiť/Nebezp. výbuchu!
discount-0
od €0,30

Reg. st. plynu/Nepov. vstup zakáz./Zákaz...

129111/SAM/150
S405 Pozor el. zar./Nehas vodou/Vypni v nebezpeč./Hl. vypínač/Nebezp. výbuchu!
discount-0
od €0,30

Pozor el. zar./Nehas vodou/Vypni v...

129114/SAM/150
Hore
Ďalšie produkty

Všetky vyrábané značky zodpovedajú grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou Nariadeniu Vlády SR č. 387/2006, normám STN EN 61310, EN ISO 7010:2012 a taktiež značky podľa noriem STN 130072, vyhl. 719/2002 Z. z., vyhl. 699/2006 Z. z., vyhl. 258/2007 Z. z. a značky podľa dohody ADR a normám používaných v štátoch Európskej únie.