Kontakty

 


HABALA, s.r.o.
Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza

Tel
: +421 465 468 299
e-mail:
habala@habala.sk
 Otváracie hodiny predajne:        pondelok až piatok od 7:00 - 17:00             sobota od 8:00 - 12:00

 

Vedenie spoločnostiJuraj Habala Juraj Bátora Paulína Jakubisová Bc. Dana Blahová
konateľ spoločnosti oddelenie služieb obchodné oddelenie ekonomické oddelenie
tel: +421 907 784 160 tel: +421 948 170 741 tel: +421 948 049 974
tel: +421 948 589 444
e-mail: juraj@habala.sk e-mail: batora@habala.sk e-mail: jakubisova@habala.sk e-mail: ekonomika@habala.sk

 


 

Predajňa a zákaznícky servis

 

Veronika Čertíkova Paulína Habalová Miroslava Komzalová Andrea Bezušková
tel: +421 917 653 789 tel: +421 905 181 114 tel: +421 917 856 416 tel: +421 917  861 316
e-mail: obchod@habala.sk e-mail: obchod@habala.sk e-mail:obchod@habala.sk e-mail: obchod@habala.sk
certikova@habala.sk habalova@habala.sk komzalova@habala.sk bezuskova@habala.sk
Monika Krištofová
tel: +421 917  861 316
e-mail: obchod@habala.sk
obchod@habala.sk

 

 

Starostlivosť o firemných zákazníkov         
E-shop objednávky

 

Paulína Jakubisová Bc. Jessica Rebrová
Ing. Barbora Kováčová
tel: +421 948 049 974
tel: +421 947 952 597
tel: +421 948 378 059
e-mail: obchod@habala.sk email: obchod@habala.sk email: obchod@habala.sk
jakubisova@habala.sk rebrova@habala.sk kovacova@habala.sk

 


 

Bezpečnosť práce a požiarna ochrana

 

Juraj Bátora Ing. Peter Talafús
Ing. Ľubomír Miština
tel: +421 948 170 741 tel: +421 948 124 322 tel: +421 947 956 401
e-mail: sluzby@habala.sk e-mail: sluzby@habala.sk e-mail: sluzby@habala.sk
batora@habala.sk talafus@habala.sk mistina@habala.skKontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

 

Juraj Bátora
tel: +421 948 170 741
email: sluzby@habala.sk
batora@habala.sk

 

 

HABALA, s.r.o.

Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza            Tel: +421 465 468 299       e-mail: habala@habala.sk  

IČO: 36759953                                               DIČ: 2022359702               IČ DPH: SK2022359702

Bankové spojenie: 2288412758/0200          IBAN: SK45 0200 0000 0022 8841 2758

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


   

 

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: