TROJITÉ ZNAČKY

Trojité značky sú kombinované značky zložené z viacerých druhov vodorovných a ostatných značiek. Vyrábajú sa ako samolepky alebo plastové tabuľky o hrúbke 0,5 mm v rozmeroch 65x96 mm a 131x195 mm.

Najpredávanejšie

10 položiek celkom
T319 Vys.napätie/Nehas vodou/Vstup zakázaný!
discount-0
od €0,42

Vys.napätie/Nehas vodou/Vstup zakázaný!

129069/SAM
T320 Pozor el. zariadenie/Nehas vodou/Zariad. smie obsluhovať ....
discount-0
od €0,42

Pozor el. zariadenie/Nehas vodou/Zariad. smie...

129072/SAM/65X
T321 Akumulátorovňa/Zákaz fajčiť/Nefajči, nejedz ani nepi v tomto priestore!
discount-0
od €0,42

Akumulátorovňa/Zákaz fajčiť/Nefajči, nejedz ani...

129075/SAM/65X
T322 Výstraha-životu nebezpečné/Nehas vodou/Vstup zakázaný!
discount-0
od €0,42

Výstraha-životu nebezpečné/Nehas vodou/Vstup...

129078/SAM/65X
T323 Pozor el. zariadenie!/Vypni v nebezpečenstve!Nehas vodou.....!
discount-0
od €0,42

Pozor el. zariadenie!/Vypni v...

129081/SAM/65X
T324 Plyn. kotolňa/Nepov. vstup zakázaný/Zákaz fajčiť.....!
discount-0
od €0,42

Plyn. kotolňa/Nepov. vstup zakázaný/Zákaz...

129084/SAM/65X
image
discount-0
od €0,42

Vysoké napätie/Nehas vodou/Vstup zakázaný!

129087/SAM/65X
image
discount-0
od €0,42

Pozor, el. zariadenie!/Nehas vodou/Hlavný vypínač

129090/SAM/65X
image
discount-0
od €0,42

Pozor, el. zariadenie!/Nehas vodou/Vstup zakázaný!

129093/SAM/65X
image
discount-0
od €0,42

Trafostanica/Nepovol vstup zakázaný!/Nehas vodou/

129096/SAM/65X

Všetky vyrábané značky zodpovedajú grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou Nariadeniu Vlády SR č. 387/2006, normám STN EN 61310, EN ISO 7010:2012 a taktiež značky podľa noriem STN 130072, vyhl. 719/2002 Z. z., vyhl. 699/2006 Z. z., vyhl. 258/2007 Z. z. a značky podľa dohody ADR a normám používaných v štátoch Európskej únie.