Prosím Vás Aká je životnosť hasiaceho prístroja? Ďakujem

Otázka:  Prosím Vás Aká je životnosť hasiaceho prístroja? Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň.

Životnosť hasiaceho prístroja závisí od viacerých faktorov.
Vo vyhláške 374/2022 ktorá pojednáva o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov sa uvádza v § 9 ods. 9, kedy musí byť hasiaci prístroj vyradený.

(9) Pri oprave alebo plnení a pri periodickej kontrole hasiaceho prístroja podľa odsekov 4 a 5 sa vyradí z používania hasiaci prístroj

 1. a)  ktorý nie je možné opraviť predpísaným spôsobom určeným výrobcom hasiaceho prístroja,  
  opis: napr. keď nie je možné zohnať originál náhradný diel. Pri výmene poškodených, nefunkčných dielov hasiaceho prístroja sa musí použiť len originál náhradný diel a to z dôvodu, že pri certifikácii (hasení modelového požiaru) HP splnil nejakú úroveň účinnosti a tá musí byť zachovaná aj po výmene náhradného dielu.  

 2. b)  pri ktorom nie je možné zistiť výrobné číslo, číslo výrobnej dávky alebo číslo výrobnej série a rok výroby tlakovej nádoby,   
  opis: na každom hasiacom prístroji (okrem iného) je uvedené výrobné číslo ako aj rok výroby. Pokiaľ sú tieto údaje nečitateľné, alebo tam nie sú musí sa hasiaci prístroj vyradiť.  

 3. c)  ktorému uplynie životnosť určená výrobcom hasiaceho prístroja,   
  opis: Každý výrobca si sám určuje životnosť hasiacich prístrojov. Napr. Kodreta Štefanov ma životnosť HP nasledovnú:  Vodné a vzduchopenové - 20 rokov, práškové - 20 rokov, CO2 - 40 rokov.

 4. d)  ktorého súčasti nevyhovejú tlakovej skúške.   
  opis: tlaková nádoba neprejde tlakovou skúškou.

 

Záver: Pokiaľ sa dá hasiaci prístroj opraviť, sú na ňom čitateľné údaje, prejde tlakovou skúškou a spĺňa podmienky životnosti u daného výrobcu, tak  hasiaci prístroj je akcieschopný a môže sa používať.