Veľkostná tabuľka rukavíc

Pre zaistenie pohodlia v rukavici a jej správnej ochrany je nevyhnutné vybrať vhodnú veľkosť rukavíc,
preto uvádzame návod ako správne odmerať dlaň:
1. Na určenie správnej veľkosti rukavíc je potrebné odmerať obvod a dĺžku dlane, preto použite meter.
2. Merajte vždy vašu dominantnú ruku, ktorá býva väčšia.
3. Obvod dlane merajte bez palca v najširšom bode (kĺboch), pričom meter nedoťahujte.
4. Pri meraní dĺžky dlane odmerajte vzdialenosť od spodného okraja dlane ku koncu najdlhšieho prsta.
5. Podľa nameraných hodnôt vyberte veľkosť rukavice z tabuľky.