Práca v sobotu (Bezpečnosť práce)

Otázka: Dobrý deň potrebujem poradiť pracujem v 2-zmennej prevádzke vo výrobe každú sobotu nás nútia chodiť do práce. V sobotu na poobednú odmietli prísť ľudia tak nám dali podpísať paragrafi v ktorých bolo uvedené že sme porušili pracovnú disciplínu s tým keď sa to bude opakovať siahnu nám na peňiaze k tomu sa nám neustále vyhrážajú výpoveďami nie je to porušenie zákonnika? ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň. S týmto fenoménom sa stretávame pri výkone našej činnosti dosť často. Jednoznačný výsledok, že na koho strane je pravda, či na strane zamestnanca alebo na strane zamestnávateľa však nie je úplne jasný. Záleží hlavne na tom ako máte postavenú pracovnú a potom kolektívnu zmluvu. Pokiaľ zástupcovia zamestnancov sa dohodli so zamestnávateľom, že pracovníci budú vykonávať pracovnú činnosť aj v sobotu, nesplnenie tejto povinnosti môže byť charakterizované ako porušenie určitej dohody ( s ktorou Vy osobne nemusíte súhlasiť ). Na druhej strane existuje Zákonník práce, ktorý hovorí o minimálnom týždennom odpočinku zamestnanca, o minimálnych prestávkach medzi pracovnými zmenami o maximálnych nadčasových hodinách za týždeň, za mesiac a rok. Danú problematiku sme konzultovali aj s Inšpektorátom práce a s pravidla je taký záver, že jednou z najdôležitejších, je kolektívna zmluva, respektíve dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov a odborovým orgánom.