E-learning

elearning

Cieľom e-learning je zlepšiť úroveň vzdelávania, implementovať nové a dostupné formy vzdelávania pre zamestnancov, ktoré budú prínosom nie len pre nich ale aj pre zamestnávateľa. Prostredníctvom kurzov na internete je možné jednoduchým spôsobom poskytnúť zamestnancom všetky potrebné informácie a zároveň overiť ich znalosti. Proces vzdelávania riadi aplikácia na základe nastavení, ktoré vykoná správca e-learning v sídle našej spoločnosti. Samozrejmosťou je aktualizácia obsahu kurzov v prípade zmien v legislatíve.

Náš elektronický systém vzdelávania, alebo inak e-learning, umožňuje vykonávať školenie BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a OPP (Ochrana pred požiarmi) pri nástupe do zamestnania alebo absolvovať opakované školenie. Je založený na jednoduchosti, jednoznačnosti, ľahkom pochopení predpisov upravujúcich požiadavky na BOZP a OPP. Na školenie potrebujete len zariadenie s prístupom na internet.

Po vytvorení prístupových údajov si vyberiete obsah školenia, presne na mieru pre Vašu spoločnosť. Dostupné školenia sú:

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Ochrana pred požiarmi
  • Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  • Vodiči služobných vozidiel

galeria 1

Ku každému zo školení je poskytnutý prístup k legislatívnym predpisom, ktoré sa vzťahujú k téme a to formou linku. Predpisy sú dostupné v úplnom a platnom znení. Školitelia jednotlivých tém sú uvedení na päte každej stránky e-learningu, dostupní formou mailu alebo telefonicky, v prípade diskusií k nejasnostiam alebo ku spätnej väzbe účastníkov školenia.

kontakty