Milí zákazníci, vitajte v našom vynovenom e-shope. Pri nákupe nad 50,- € máte dopravu zdarma. Množstevné zľavy - pri nákupe nad 100 € - 3 %, 200 € - 5%, 400 € - 7%, 800€ - 9%. .... Chránená dielňa - možnosť náhradného plnenia.

Pracovná zdravotná služba

Médecine-du-travail

 • Vstupný audit spoločnosti zameraný na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, stavu vypracovanej dokumentácie, stavu dodržiavania požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci
 • Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika
 • Spracovanie podkladov pre vyhlásenie a zrušenie rizikových prác (Návrh na zaradenie prác do tretej a štvrtej kategórie, alebo zrušenie rizikových prác)
 • Audit prevádzkových priestorov spoločnosti pred uvedení prevádzky, príprava a spracovanie podkladov na uvedenie priestorov do prevádzky
 • Zorganizovanie objektivizácie pracovného prostredia (meranie faktorov (hluk, pevný aerosól, vibrácie a pod.)
 • Vyhodnotenie výsledkov meraní hluku na pracovisku (vypracovanie prevádzkového poriadku s posudkom o riziku)
 • Vyhodnotenie výsledkov meraní chemických faktorov na pracovisku (vypracovanie prevádzkového poriadku s posudkom o riziku)
 • Vyhodnotenie výsledkov meraní vibrácií na pracovisku (vypracovanie prevádzkového poriadku s posudkom o riziku)
 • Vyhodnotenie výsledkov biologických expozičných testov u zamestnancov (vypracovanie prevádzkového poriadku)
 • Vyhodnotenie výsledkov meraní fyzickej záťaže (vypracovanie prevádzkového poriadku)
 • Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže, pracovných polôh a ručnej manipulácie s bremenami pri práci (vystavenie protokolu)
 • Posúdenie expozície zamestnancov biologickým faktorom pri práci (vypracovanie prevádzkového poriadku)
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku s posudkom o riziku na ochranu zdravia zamestnancov v expozícií ionizujúceho žiarenia pri práci
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku s posudkom o riziku na ochranu zdravia zamestnancov v expozícií umelého optického žiarenia pri práci
 • Posúdenie psychickej pracovnej záťaže
 • Posúdenie senzorickej záťaže
 • Školenie v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci realizované pre zamestnancov v zmysle Zákona 124/2009 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Školenie faktorov pracovného prostredia
 • Odborná inštruktáž v rámci poskytovania rekondičných pobytov, inštruktáž realizovaná v zmysle Vyhlášky 148/2010 Z.z.
 • Previerka spoločnosti zameraná na zistenie nedostatkov z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov a z hľadiska hygienických požiadaviek na pracovisko
 • Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie pre zariadenia spoločného stravovania (HACCP systém, sanitačný program, prevádzkový poriadok)
 • Vypracovanie smernice na zabezpečenie výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
 • Zorganizovanie a nastavenie výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci ISO 14001/2016, 45001/2019
 • Vykonávanie interných auditov v súlade s ISO 14001/2016 2. Vypracovanie dokumentácie pre potreby ISO 14001/2016 a 45001/2019
 • Spolupráca pri vypracovávaní dokumentácie pre potreby ISO 14001/2016 a 45001/2019 4. Účasť na auditoch ISO 14001/2016 a 45001/2019

psz titul

kontakty

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie