Odpadové hospodárstvo

tráva

  • Poskytovanie poradenstva v oblasti odpadového hospodárstva
  • Vypracovanie smernice Opatrenia pre prípad havárie pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
  • Určovanie miest na dočasné zhromažďovanie nebezpečných odpadov u prevádzkovateľa
  • Vedenie evidencie odpadov, podávanie Ohlásení o vzniku odpadu a nakladanie s ním
  • Účasť pri kontrolách orgánov štátnej správy
  • Ostatné personálne, odborné, metodické a kontrolné činnosti podľa dohody

elektro odpad  farby  oleje  žiarovky

stavebné  oopp špinavé  handry  obaly

kontakty